Intro

In de maand september gaan alle kringen van de gemeente weer van start en het is goed U wat informatie door te geven.

Enkele jaren geleden hebben wij de bijbelstudiegroepen omgedoopt tot huiskringen. Waarom? Omdat wij met de huiskringen meer beogen dan alleen Bijbelstudie. Het doel van de kringen is óók elkaar (beter) te leren kennen, voor elkaar zorg te dragen, op elkaar toe te zien, gemeenschap te hebben met elkaar en met de Here God en zo samen de liefde Gods te leren kennen (Efez. 3:18). Dat kun je immers niet alleen! Daar moet je samen over spreken, bidden, luisteren. Het luisteren doen wij vooral ’s zondags in de eredienst, maar het is beslist noodzakelijk dat er in de gemeente ook “groeizame gemeentekringen” zijn, zoals Christian Schwarz dat noemt. Wij kunnen daar niet buiten. Eigenlijk was dat al zó in de dagen van de apostelen. In Handelingen 2:42 lezen we, dat de eerste christengemeente volhardde bij (1) het onderwijs der apostelen, (2) de gemeenschap, (3) het breken van het brood en (4) de gebeden. Dat zijn de vier kenmerken van een Bijbelse gemeente. Dat was grootschalig en kleinschalig!

In onze tijd is een verschuiving waar te nemen van de grote bijeenkomsten naar de kleine kring. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de geaardheid van de moderne mens. Helaas verlaten daarom sommigen de ‘grote kerken’ en zoeken hun toevlucht tot de z.g. ‘huiskerken’. Wij betreuren deze ontwikkeling en streven naar een vorm van gemeentezijn, waar eerst en vooral de totale Bijbelse opdracht wordt uitgevoerd èn wordt ingespeeld op alle menselijke behoeften/noden. Dat kan alleen door een combinatie van inspirerende (grootschalige) bijeenkomsten en het optimaal functioneren van de huiskringen.

Als je in de gemeente rondkijkt zie je een heel scala van mensen. Eigenlijk een heel bont gezelschap, met heel verschillende karakters en voorkeur. Daarom is er ook een heel palet van kringen. Ongetwijfeld is er één te vinden, waar u zich thuis voelt. Weet U niet te kiezen, spreek dan één der leiders aan en laat U informeren.

Ten slotte horen wij nog wel eens de kritiek, dat men in onze gemeente anoniem kan blijven, dat niemand je aanspreekt en dat je weer wegblijft zonder dat iemand dat opmerkt. Dat kan zolang je alleen op zondagmorgen komt, maar bezoek je een kring dan wordt alles anders. Dan ga je er echt bij horen en zal dat je niet overkomen. Staat u nog aan de kant, doe dan ‘die stap op het water’ en sluit U aan, vandaag nog!

Wij wensen U Gods zegen,

De kerkenraad

Overzicht van de verschillende soorten kringen

Voor meer informatie over de exacte data en locaties waar de kringen doorgaan kan u contact met ons opnemen, via het contactformulier of gewoon op een zondag in de kerk natuurlijk.

De huiskringen

De grote groep van volwassenen is verdeeld is kleinere huiskringen, om samen in de bijbel te lezen en daar de antwoorden op de grote en kleine levensvragen te vinden. God schreef zijn Woord, de bijbel, met dat doel, als een brief van Hemzelf en een handleiding voor het leven. Vanuit de kleine groepen proberen we elkaar te helpen en met elkaar om te gaan. daar ervaren we die liefde en steun ook. Daar leren we met elkaar omgaan en elkaar te dienen.

Elke week komt men samen in een huiskamer bij één van de leden.

De senioren

De senioren komen wekelijks samen in het koffielokaal van de kerk. Zij zingen samen en genieten van het samenzijn. Samen bidden voor elkanders noden en lezen in de bijbel op een leeftijd dat je echt wel de antwoorden op de meest belangrijkste levensvragen wil kennen.

Ze steunen elkaar en proberen zo voor elkaar te zorgen.

Bijbelclub

Dit is een groep van bijzondere mensen die op zondagnamiddag samenkomen en op hun eigen niveau nadenken over de bijbel.