De eredienst is een moment dat we apart zetten om bij elkaar te komen en samen Gods aanwezigheid te zoeken.

De erediensten worden gekenmerkt door:

  • Spontane lofprijs en aanbidding, begeleid door muziek- en lofprijsteam;
  • Inspirerende, Bijbelse prediking;
  • Gelegenheid voor gemeenschappelijk gebed en het geven van getuigenissen;
  • Persoonlijke voorbede en gelegenheid voor gesprek;
  • Aparte kinderdiensten en crèches voor de allerkleinsten;

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te blijven drinken. Regelmatig is er een uitgebreide boekentafel die ingericht wordt door 'Het Goede Boek'.

De eredienst gaat telkens op zondagochtend door. De dienst begint om 10.00 uur en eindigt omstreeks 11.30 uur.

 Iedereen is er van harte welkom!