Onze gemeente telt ook heel wat jongeren, waarvoor we verschillende activiteiten organiseren. Zo is er voor elke leeftijdscategorie een jeugdgroep, waarin zowel ruimte is voor onderwijs vanuit de bijbel, als voor ontspanning. Hieronder volgt een beknopte voorstelling van de verschillende groepen.

De kidskerk

Tijdens de erediensten zijn er aparte activiteiten voor de kinderen. Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er een creche.

Vanaf 4 tot 12 jaar worden de kinderen in klasjes per leeftijdsgroep op hun niveau verteld wat in de bijbel geschreven staat. Het is een boeiende zoektocht doorheen de soms spannende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Tekeningen maken en knutselen hoort er ook bij, net als fijn samen zingen en een bijbelstekst uit het hoofd leren.

Op speciale gelegenheden zoals Pasen, doen ze iets speciaals...

De tieners

Voor tieners tussen 12 en 15 jaar is er HOP.

HOP : als je meer wilt weten over God

Hop is op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Bij HOP maak je kennis met een God die vandaag leeft. Er is tijd om voor elkaar te bidden en te zingen. We eten chips. We spelen een groot spel of praten gezellig. Kan je er tegen als iedereen je raar vindt? Bij HOP hebben wij het getest in de Quick : we zijn een hamburger gaan eten met mes en vork, hebben eerst de tafel gedekt, cola in een wijnglas gedronken, kaarsen aangestoken … reken maar dat ze ons heel raar vonden…

De Jonge jeugd

Zij behoren tot de groep van 16 tot 18 jaar. Wekelijks komen ze samen voor plezante en leerrijke activiteiten.

1F8

Ze stellen zichzelf even voor:

Hallo, wij zijn 1F8!


Nee nee, niet Een F Acht of Einfacht, maar One Faith. De enige echte juiste naam voor de 18+ jongerengroep van onze kerk. Een naam en bijpassend logo die we zelf hebben gekozen en waar we terecht trots op zijn omdat het duidelijk hetgeen weergeeft waar we naar willen streven, één geloof, een geloof in Jezus Christus.


Dat dit niet altijd even makkelijk is in een tijd als deze, waarin iedereen er maar op los leeft naar zijn eigen moraal, beseffen we maar al te goed. Toch proberen we samen deze strijd dagelijks aan te gaan met Jezus aan onze zij.


Om de week komen we samen op zaterdagavond tussen 20h en 23h30 om enerzijds gezellig samen te zitten om te praten en anderzijds God te loven en prijzen en tot ons te laten spreken door Zijn Woord. Iedere keer wordt de avond gevuld met een bepaald thema dat ons nauw aan het hart ligt en afsluitend hebben we dan nog anderhalf uur ontspanning, zoals een leuk spel of een uitstap. Zo ziet ongeveer een gemiddelde avond er uit.


We hopen nu echt dat jullie nu een beetje een beeld kunnen vormen van wie we zijn en wat we doen. Natuurlijk zijn jullie ook altijd welkom om ons eens een avond te vergezellen.